Projekt siedziby firmy Arriba

Obiekt:

Projekt siedziby firmy Arriba wraz z zapleczem produkcyjno – magazynowym

w czasie realizacji inwestycji

Autorzy:

architektura:

Rafał Bełoniak
Paulina Bełoniak

Piotr Loska

konstrukcja:

Mirosław Szyndlar

instalacje sanitarne, grzewcze i wentylacyjne:

Magdalena Stolarska

instalacje elektryczne:

Mariusz Kosiorz

projekt drogowy:

Agnieszka Wira

Inwestor:

prywatny

Projekt:

2016-2017

Powierzchnia użytkowa:

1065 m2