Paryż XIII dzielnica

Obiekt:

Zabudowa mieszkaniowa wzdłuż Rue Elsa Moranta w Paryżu

 

 

 

Autorzy zdjęć:

Paulina Rafał Bełoniak