Projekty architektoniczno-budowlane, przebudowy, remonty

Wykonujemy pełny proces projektowy prowadzący do stworzenia projektu spełniającego wymagania indywidualnego klienta. Począwszy od spraw urzędowych przez projekt koncepcyjny, budowlany wraz z potrzebnymi projektami instalacyjnymi. W razie potrzeby dodajemy projekt wykonawczy wraz z nadzorami inwestorskimi.

Przygotowujemy opracowania dotyczące obiektów istniejących: zmiany sposobu użytkowania, przebudowę, nadbudowę i rozbudowę istniejącego budynku, remont.

Projekty zagospodarowania i małej architektury

Wykonujemy projekty urbanistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych i prywatnych: placów, skwerów, ogrodów, tarasów.

Projekty indywidualnych placów zabaw i stref rekreacji, detale architektoniczne takie jak mostki, ławki, tablice informacyjne, itp.

Współpracujemy z firmą wykonawczą posiadającą duże doświadczenie w zakładaniu ogrodów.

Projekty architektury wnętrz

Wykonujemy projekty wnętrz zawierające opracowanie wykonawczo -materiałowe posadzek, ścian i sufitów. Zawierają one również propozycję oświetlenia oraz aranżacji wnętrz.
W razie potrzeby przygotowujemy indywidualne projekty wykonawcze mebli i zabudowy wnętrz.

Współpracujemy z wypróbowanymi i doświadczonymi wykonawcami mebli.

Doradztwo

Pomagamy w przejściu przez wszystkie etapy projektowania i budowy, w tym sprawy formalne. Proponujemy spotkania wstępne polegające na objaśnieniu procesu budowlanego opartego na prawie polskim i pomoc w obraniu najwłaściwszej drogi dla indywidualnego inwestora.

Przeprowadzamy analizy i oceny urbanistyczne prowadzące do polepszenia ładu przestrzennego w skali miejsca, osiedla, miasta.

Inne

Wykonujemy na podstawie projektów lub wizji projektowych wizualizacje realistyczne lub schematyczne, za pomocą oprogramowania komputerowego - cyfrowy model obiektu.
Wykonujemy makiety manualne schematyczne lub realistyczne wycinane ręcznie lub maszynowo - fizyczny model obiektu.

Wykonujemy projekty graficzne.

Jesteśmy płatnikiem VAT.