Adaptacja historycznego Folwarku

Obiekt:

Projekt przebudowy dawnego budynku folwarcznego w Kończycach Wielkich na pensjonat

 

Autorzy:

architektura:

Rafał Bełoniak
Paulina Bełoniak

 

Inwestor:

prywatny

Projekt:

Inwentaryzacja, koncepcja

2015/2016

Powierzchnia użytkowa:

962 m2